III. POPULAR PAPERS AND VARIA

9. Grichanov I.Y. Zashchita ot sovok s pomoshch'yu feromonov /obzor literatury/. - Zashchit rast., 1983, N 6, p. 22-24. // Plant protection by way of using noctuid pheromones.

15. Grichanov I.Y. Dezorientaciya samcov sovok polovymi feromonami. - Zashchita rast., 1985, N 11, p.58-59. // Desorientation Of Noctuid Moth Males With Sex Pheromones.

17. Grichanov I.Y. Ocenka chislennosti hlopkovoj sovki s pomoshch'yu feromonov. - Zashchita rast., 1986, N 12, p.42-43. // Estimations Of Numbers Of The Cotton Bollworm Using Pheromones.

23. Bulyginskaya M.A., Burov V.N., Grichanov I.Y. et al. Rekomendacii po prakticheskomu primeneniyu polovogo feromona hlopkovoj sovki v integrirovannoj zashchite hlopchatnika.- Moscow: Agropromizdat, 1987. - 16 p. // Recommendations On The Practical Use Of Sex Pheromone Of The Cotton Bollworm In Integrated Pest Management On Cotton.

25. Grichanov I.Y., Tsapkina L.B., Gryaznova A.S. Attraktant dlya samcov seroj zernovoj sovki.- Zashchita rast., 1988, N 6, p. 48. // An Attractant For Males Of Apamea Anceps.

28. Grichanov I.Y., Shamshev I.V., Laanma M.K. Feromonnaya lovushka hlopkovoj sovki s dispenserom "Feroflor hs". Rekomendacii po primeneniyu. - Tartu: Flora/TGU, 1989. - 12 p. // Pheromone Trap With The "Pheroflor Xc" Dispencer For The Cotton Bollworm. Recommendations On The Use.

42. Grichanov I.Y. Feromonnye lovushki. -Khlopok, 1990, N 1, p. 26 - 27. // PHEROMONE TRAPS.

48. Grichanov I.Y. Dinamika otlova Medetera meridionalis Negrobov (Diptera, Dolichopodidae) i drugih nasekomyh v tsvetnyye kleykiye lo- vushki na yarovoj pshenitse. - Bull. VIZR, 1991, N 75. p. 64 - 68. / / Dynamics of capture of Medetera meridionalis Negrobov (Diptera, Dolichopodidae) and other insects by coloured sticky traps on wheat.

54. Grichanov I.Y. Prognoz vreditelej po feromonnym lovushkam - Zashchita rast., 1993, N 9, p. 37 - 38. // Pests forecast by way of using pheromone traps.

57. Grichanov I.Y., Shamshev I.V. Coloured sticky traps for investigation of wheat entomofauna in North Kazakhstan. - Optimizatsia zashchity s.-kh. kultur ot vred. i bol. - Proc. S.-Petersburg St. Agr. Univ., 1993, p. 48 - 52 (in Russian).

58. Grichanov I.Y. Statisticheskij analiz primeneniya pesticidov. - Zashchita rast., 1994, N 1, p. 9 - 11. // Statistical analisis of pesticide application.

59. Grichanov I.Y. General problems of extraordinary situations occasioned by mass pest invasions. - Soversh. kontr. fitosan. sit., Moscow, 1994, p. 79 - 82 (in Russian).

73. Grichanov I.Y. Automated forecast in orchard pests protection. - Zashchita rast., 1995, N 7, p. 30 (in Russian).

92. Grichanov, I.Ya. Babich N.V. 1996. International school on decision suport systems. Zashchita Rast. i Karantin, N 11, p. 43-44 (in Russian).

94. Grichanov, I.Ya., Ovsyannikova E.I., Babich N.V. 1997. Menace to harvest in North Caucasus. Zashchita Rast. (Suppl.) N 4, p. 8 (in Russian).

97. Grichanov, I.Ya. 1997. Predatory flies of the family Dolichopodidae (Diptera) in agroecosystems of the Northern Caucasus. - Diptera (Insecta) in Ecosystems, St-Petersburg, pp. 42-43.

98. Malozemov, A.Yu., Grichanov, I.Ya., Ovsyannikova, E.I. 1997. To the knowledge of ecology of the family Dolichopodidae (Diptera) from the Northern Urals. - Diptera (Insecta) in Ecosystems, St-Petersburg, pp. 78-79.

99. Grichanov, I.Ya. 1997. Integral criterion of phytosanitary estimation of agricultural territories. - Proc. St.-Petersburg St. Agr. Univ., p. 95 - 100 (in Russian).

106. Grichanov I.Ya., Mitrofanov V.B., Sazonov A.P., Saulich M.I., Fedorova R.N. 1997. Integrated phytosanitary monitoring of pests and deseases in ecologically safe technology of orchard protection. Problemy fitosanitarnogo sostoyaniya rastenievodstva. Proc. All-Russian Congr. on Plant Prot., St. Petersburg, Dec. 1995, p, 158--165 (in Russian).

107. Grichanov, I.Ya. 1998. New data on distribution of Dolichopodidae (Diptera) species in Russia, Ukraine and Kazakhstan. Problems of Entomology in Russia, St. Petersburg, vol. 1, pp. 102-104 (in Russian).

111. Grichanov I.Y., Azhbenov V.K. 1998. Recommendations on the practical use of pheromone traps for noctuid moth Apamea anceps on summer wheat. St.Petersburg, pp. 98104 (in Russian).